Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Algemene voorwaarden

Beltenick Nederland

Industrieweg 24
7921JP Zuidwolde

Telefoon: 06- 51 57 89 11


Rekeningnummer:

IBAN: NL97 RABO 0171 2210 60


Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten met Beltenick Nederland voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 

 

Levertijd

Producten die uit voorraad leverbaar zijn, worden zo spoedig mogelijk na betaling van de bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde producten kan Beltenick Nederland verzendkosten in rekening brengen. De levering vindt plaats op het bij Beltenick Nederland bekende postadres.  Betaling & verzending

De betaling en verzending geschieden door middel van vooruitbetaling.  Bij betaling dient u bovenstaande rekeningnummer te gebruiken ten name van Beltenick Nederland.  Prijzen

Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting (BTW).
Aan onze verkoopprijzen kunnen geen rechten ontleend worden. Het is mogelijk dat er nadat de betaling van de bestelling is gedaan de prijs alsnog wijzigt. Wij zijn afhankelijk van grondstof/leveranciersprijzen. Wij proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen.

Garantie

Beltenick Nederland biedt geen verdere garantie op geleverde zaken dan de garantie van de fabrikant. De afnemer dient de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, of incompleet is, dan dient de afnemer Beltenick Nederland hierover in te lichten binnen drie werkdagen na aflevering.  Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten en foto's, zijn eigendom van Beltenick Nederland en worden beschermd door auteursrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren. De prijzen op de website zijn vermeld in Euro's en zijn sinds 01-10-2016  inclusief 21% BTW. De prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen/fouten.

 

×
×
×
×
×
×
×